FILOSOFI: Den holistiske vision

Sundhed skabes i harmoni mellem det enkelte menneske og familie, venner, arbejde, samfund og omgivelser i øvrigt, ligesom kost og motion også er 

vigtige elementer.

Jeg ser ikke sygdom som noget negativt, men en mulighed og lejlighed for 

et menneske til at han/hun kan lære sig selv at kende, vokse og ordne de elementer i livet, der er kommet ud af balance. 

Ligeledes er jeg overbevist om at sygdommens rødder skal findes i ubalancer i den enkeltes krop og hans/hendes liv. Jeg ser krop og sind som en enhed, og 

et brud i den ene del repræsenterer et brud i den anden.


Zen-meditation
Introduktion til zen-meditation, brugen af "koans" og specielle øvelser tilbydes som en del af et behandlingsforløb eller separat. Klienten opnår herigennem bedre evne til at kunne vælge og tilrettelægge sit eget liv - og "koans" (gåder) bliver givet som hjælp til, at se problemer og livsveje i et nyt perspektiv. Det er også muligt at deltage i ugentlige sessioner i zen-meditation.

Kontakt os vedr. tidspunkter.


Shamanistisk healing
Denne form for healing kan bringe et menneske i harmoni med de spirituelle kræfter, som også kan give os følelsen af at miste fodfæstet. Denne form for healing indebærer, at klientens problemer projiceres over på specielt arrangerede symbolske og rituelle handlinger. I visse tilfælde også psykiske rejser. Klienten kan deltage i forskellige healingsritualer, hvorved der undertiden opnås kontakt med de "forstyrrende" ånder. Healeren taler til dem for at pacificere dem og bringe dem under kontrol. Dette er specielt nyttigt i forhold til psykosomatiske lidelser, depressioner og sorgarbejde.


Vision Quest (søgen efter visionen)

I de gamle stammer (også i Europa) fandtes et særligt ritual, som skulle hjælpe unge mennesker i deres søgen (quest) efter modenhed. Denne Quest er en fornyelse af disse gamle riter, udført de steder hvor de også må have fundet 

sted for tusinder af år siden. Disse ritualer skal også ses i sammenhæng med fornyelsen af Moder Jord og vores kontakt med hende. Men deltagerne kan bruge dem som en vej til at (gen)finde deres livsspor i dagens forvirrende verden, hvor stress og overfladiske ønsker trækker os væk fra vores sande spor og vores livs virkelige mening. I den forstand kan Vision Quest bruges af alle aldersgrupper, men især når vi går igennem livskriser - i teenageårene, midt i livet eller forud for pensionsalderen.

Den indledende Vision Quest (en nat alene i skoven) er blot et første skridt mod sand uafhængighed, og mod at du uden forbehold overgiver dig selv i Moder Jords hænder. Den er tilrettelagt for begyndere med maksimal støtte fra gruppelederen. Senere Quests kan omfatte op til fire nætters ensomhed i vildmarken. To weekenders forberedende kursus anbefales inden Vision Quest gennemføres. Men Quest'ens egenskaber og dens ritualer kan først forklares fuldt ud, når gruppen samles for første gang i skovene i Thy i Nordjylland.